Butik

EKiBS förlag Helig skrift Vad är Bibeln och vilken är dess plats i den kristna trons sammanhang? Björn Fjärstedt tecknar i denna bok Bibelns framväxt och ger en enkel guide till dess sextiosex böcker.
80.00 kr

Hem / Butik

Helig skrift

80 kr
Helig skrift

Hem / Butik

Helig skrift

80 kr
ISBN: 978-91-981501-7-9
Vad är Bibeln och vilken är dess plats i den kristna trons sammanhang? Björn Fjärstedt tecknar i denna bok Bibelns framväxt och ger en enkel guide till dess sextiosex böcker.
  • Köp 10 för 68 kr
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 is required
Maximum purchase amount of 0 is allowed
80.000
Kategori: framsida
Förlag: EKiBS förlag
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
  • Beskrivning
Varför hamnade just de fyra evangelier vi har i Nya testamentet i vår bibel? Vad innebär det att Bibeln består av "gudandade skrifter"? Hur brukades Bibeln under den tidiga kristna perioden, och vad hände med bibelsynen när det blev en konflikt mellan fromhet och forskning? Det är några av de frågor som boken behandlar. Framför allt tar den oss med på en vandring från Moseböckerna till Uppenbarelseboken, och visat på de olika böckernas skiftande karaktär och hur de kan läsas.