Butik

Silentium Var min präst - En munk från östkyrkan Under pseudonymen ”En munk från östkyrkan” utkom på 1900-talet en rad böcker där kristna från många olika traditioner kunde känna igen sin egen längtan, en tro som tilltalade starkt. Bakom pseudonymen dolde sig Lev Gillet, en av det förra seklets mest inflytelserika och på samma gång gåtfulla andliga fäder, en pilgrim som vandrade mellan skilda världar och i sin person på ett utmanande sätt, i mångas ögon provocerande, förkroppsligade kyrkans enhet och evangeliets gränsöverskridande kärlek.
120.00 kr

Hem / Butik

Var min präst - En munk från östkyrkan

120 kr
Var min präst - En munk från östkyrkan

Hem / Butik

Var min präst - En munk från östkyrkan

120 kr
ISBN: 978-91-980350-0-1
Under pseudonymen ”En munk från östkyrkan” utkom på 1900-talet en rad böcker där kristna från många olika traditioner kunde känna igen sin egen längtan, en tro som tilltalade starkt. Bakom pseudonymen dolde sig Lev Gillet, en av det förra seklets mest inflytelserika och på samma gång gåtfulla andliga fäder, en pilgrim som vandrade mellan skilda världar och i sin person på ett utmanande sätt, i mångas ögon provocerande, förkroppsligade kyrkans enhet och evangeliets gränsöverskridande kärlek.
  • Köp 10 för 102 kr
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 is required
Maximum purchase amount of 0 is allowed
120.000
Förlag: Silentium
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
  • Beskrivning
  • Specifikation
Översättning från engelskan samt efterskrift: Peter Halldorf Under pseudonymen ”En munk från östkyrkan” utkom på 1900-talet en rad böcker där kristna från många olika traditioner kunde känna igen sin egen längtan, en tro som tilltalade starkt. Bakom pseudonymen dolde sig Lev Gillet, en av det förra seklets mest inflytelserika och på samma gång gåtfulla andliga fäder, en pilgrim som vandrade mellan skilda världar och i sin person på ett utmanande sätt, i mångas ögon provocerande, förkroppsligade kyrkans enhet och evangeliets gränsöverskridande kärlek. Lev Gillets reflexioner om prästämbetet, kan sägas utgöra en sammanfattning av hela hans livshållning. Sällan har väl någon skrivit så uppfordrande och tröstande om prästens kallelse och liv. Själv präst i flera europeiska storstäder under det förra seklet talar han inkännande och närgånget till kyrkans herdar på varje ort och i alla tider. I sitt liv som präst gestaltade den anspråkslöse munken från östkyrkan en hållning ljusår från många av de ideal som är förhärskande i vår tids tal om ledarskap. Ett tal som så ofta tenderar att bli självförhärligande. Kyrkan har ingen annan präst än Jesus Kristus, skriver Lev Gillet. Några är kallade att synliggöra denna prästtjänst, men alla döpta är präster ”om vi låter oss förenas med Jesu Kristi offer och förbön som präst”, som munken från östkyrkan uttrycker det. Sagt om Var min präst: “En unik liten bok som varje präst bör begrunda.” Susanne Carlsson, präst i Svenska kyrkan och retreatledare ”Mänskligheten är ett heligt prästadöme. Som Guds ikon närvarandegör människan Guds inkarnation i tid och rum. Fader Lev Gillet leder oss på ett innerligt sätt in i detta Gudamänskliga mysterium.” F Micha Jaksic, präst i St Annas ortodoxa församling Utgiven 2012. 80 sidor.
Utgiven år 2012 Trådhäftat mjukband, 80 sidor