Butik

Silentium Landet där tankarna funnit ro - Isak Syriern Isak Syriern, eller Isak av Nineve som han också kallas, är en av de mest betydande författarna i den östliga andliga traditionen. En ekumen och gränsöverskridande gestalt vars undervisning kommit att beröra kristna i alla traditioner. Hans texter, ursprungligen skriva på syriska, översattes till grekiska på 900-talet i Mar Sabas kloster utanför Jerusalem och något senare till arabiska i de egyptiska ökenklostren. Några av dem infogades i den så kallade Filokalian och därmed att inspirera till den andliga förnyelsen i den ryska kyrkan.
120.00 kr

Hem / Butik

Landet där tankarna funnit ro - Isak Syriern

120 kr
Landet där tankarna funnit ro - Isak Syriern

Hem / Butik

Landet där tankarna funnit ro - Isak Syriern

120 kr
ISBN: 91-974039-1-1
Isak Syriern, eller Isak av Nineve som han också kallas, är en av de mest betydande författarna i den östliga andliga traditionen. En ekumen och gränsöverskridande gestalt vars undervisning kommit att beröra kristna i alla traditioner. Hans texter, ursprungligen skriva på syriska, översattes till grekiska på 900-talet i Mar Sabas kloster utanför Jerusalem och något senare till arabiska i de egyptiska ökenklostren. Några av dem infogades i den så kallade Filokalian och därmed att inspirera till den andliga förnyelsen i den ryska kyrkan.
  • Köp 10 för 102 kr
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 is required
Maximum purchase amount of 0 is allowed
120.000
Förlag: Silentium
Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
  • Beskrivning
  • Specifikation
Översättning från franskan samt efterskrift: Gunnel Vallquist

Förord: Samuel Rubenson

Isak Syriern, eller Isak av Nineve som han också kallas, är en av de mest betydande författarna i den östliga andliga traditionen. En ekumen och gränsöverskridande gestalt vars undervisning kommit att beröra kristna i alla traditioner. Hans texter, ursprungligen skriva på syriska, översattes till grekiska på 900-talet i Mar Sabas kloster utanför Jerusalem och något senare till arabiska i de egyptiska ökenklostren. Några av dem infogades i den så kallade Filokalian och därmed att inspirera till den andliga förnyelsen i den ryska kyrkan.

Detta utdrag ur Isaks texter har översatts från franska av professor Gunnel Vallguist, som också bidragit med en efterskrift till boken. Landet där tankarna funnit ro speglar Isaks förmåga att ”smälta och genomleva den andliga läsning han själv tog del av”, som Samuel Rubenson uttrycker det i förordet där Isak Syriern presenteras. Rubenson beskriver Isak som en mystiker ”i den bemärkelsen att han likt ett prisma koncentrerat lyckats fånga och bli ett med hela den andliga tradition och erfarenhet vi bara möter i spridda skurar och att han sedan i sina sentenser ger gestalt åt det som drabbat och format honom själv”.

Förtröstan är ett nyckelbegrepp hos Isak Syrien, men något som förutsätter andlig träning, inte minst träning i stillhet, och ett uppmärksamt lyssnande till Skriften och den andliga traditionen.
Utgiven år 2001 Trådhäftat mjukband, 96 sidor